Motie

Sluiting AZC

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

MOTIE WORDT MEDE INGEDIEND DOOR: D66, CDA, GBR en WIJ (de coalitie partijen)

De raad van de gemeente Rijswijk bijeen in haar vergadering van 21 mei 2019,

Overwegende dat:

Het azc in Rijswijk de afgelopen periode negatief in het nieuw is geweest vanwege misdrijven en overtredingen gepleegd door sommige bewoners van het Rijswijkse azc;

Deze misdrijven en overtredingen voornamelijk veroorzaakt werden door in het azc verblijvende asielzoekers uit zgn. veilige landen die in eerste instantie niet in aanmerking komen voor een verblijfsstatus;

De raad het College van B&W eerder heeft verzocht in overleg met het COA te treden en een Plan van Aanpak voor te bereiden hoe deze excessen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Constaterende dat:

Het COA en de driehoek met een Plan van Aanpak zijn gekomen naar aanleiding van deze excessen;

Door verwijdering van de plegers van deze misdrijven en overtredingen, en een strengere aanpak er sprake is vaneen verbetering van de situatie op locatie en omgeving;

Het college voornemens is geen gebruik te ma ken van de in de overeenkomst met het COA opgenomen mogelijkheid tot opzegging en daarmee sluiting van het azc na 3 jaren;

Voorts overwegende dat:

In 2015 vanwege het snel groeiende aantal asielzoekers het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) averai in het land naar mogelijke opvanglocaties zocht;

Het college van B&W van Rijswijk daarop te kennen heeft gegeven een maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen, de vestiging van tijdelijke opvang voor asielzoekers in Rijswijk va nuit een positieve grondhouding te benaderen en oog en oar te hebben voor en rekening te houden met de signa len die de Rijswijkse samenleving rond dit onderwerp afgeeft;

Het aantal asielzoekers in Nederland (incl. nareizigers) is afgenomen van 57,000 in 2015 tot 27,000 over de laatste vier kwartalen tot en met het le kwartaal 2019;

Constaterende dat:

Rijswijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ge nomen om tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 een tijdelijke opvanglocatie te bieden;

Het een tijdelijke opvanglocatie in Rijswijk betraf, niet een vaste azc-locatie;

Verzoekt het college:

Het COA mede te delen dat de gemeente Rijswijk na afloop van het huidige contract geen nieuw contract voor de tijdelijke opvanglocatie zal sluiten;

Met de raad, belanghebbenden en omwonenden in overleg te treden over een andere invulling van de voormalige TH locatie;

In de tweede helft van 2020 plannen voor te leggen aan de raad over een andere invulling van de voormalige TH locatie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. D. Cupedo
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 1 2
WIJ 1 1
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal1514
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Niet aanwezig
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor