Motie

Motie XII Voorbereid op verkoop Eneco

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst
Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Motie is overgenomen door het college