Motie

Motie XI Gooi geeen 3 ton in de afvalcontainer

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie : "Gooi geen 3 ton in de afvalcontainer"

De gemeenteraad van Rijswijk in openbare vergadering bijeen op 9 juli 2019,

gehoord de beraadslaging;

constaterende, dat

- uitrol van ‘het nieuwe inzamelen’ in 2019 gepaard gaat met een investeringslast van € 150.000 per woonwijk;

- de afvalinzamelresultaten van onder andere ‘plastic, metaal en drankenkartons’ tegenvallen en zelfs verslechteren;

- de tegenvallende afvalinzamelresultaten leiden tot verdere meerkosten vanwege af te dragen afvalstoffenbelasting bij verbranding van afval;

- het college in haar coalitieakkoord de belofte doet aan bewoners om nascheiding te onderzoeken;

- er onder veel Rijswijkse partijen en over de hele politieke linie interesse bestaat voor de mogelijkheden van nascheiding;

- er een tekort is op de jaarrekening van 2018 en naar verwachting ook in 2019

overwegende, dat

- het belang van afvalscheiding en het hergebruik van grondstoffen wordt onderschreven;

- minder service bij afvalinzameling voor burgers (‘meer zelf scheiden’) samen moet gaan met een lagere afvalstoffenheffing;

- nascheiding betrekking heeft op het afval van heel Rijswijk en daarmee eerder een hoger bereik heeft dan een stapsgewijze wijkgerichte uitrol;

- rijk, gemeenten en bedrijfsleven samenwerken aan een herziening van de ‘Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022’ wat nieuwe mogelijkheden biedt in de wijze waarop huishoudelijk afval wordt ingezameld en gescheiden;

draagt het College van B&W van de gemeente Rijswijk op

- implementatie van ‘het nieuwe inzamelen’ in twee wijken te stoppen;

- parallel onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van nascheiding;

- de uitkomsten en verdere besluitvorming voor te leggen aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Coen Sleddering Caroline de Mooij Menno Ezinga Udo Oelen

VVD Rijswijk

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal1218
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen