Motie

Motie X Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsidies 2019-2020

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst
Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Motie is ingetrokken