Motie

Motie VIII Kostendekkende dienstverlening

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst
Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Motie is overgenomen door het college