Motie

Motie V Ooievaarspas bewoners azc Rijswijk

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Motie ‘Ooievaarspas bewoners azc Rijswijk’

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 9 juli 2019.

Constaterende dat:

 de Ooievaarspas bedoeld is voor mensen met een laag inkomen – gezinsinkomen van maximaal 130% van de geldende bijstandsnorm – en die woonachtig zijn in de gemeente Rijswijk;

 het doel van de Ooievaarpas is ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving;

 Rijswijkers die woonachtig zijn in het azc en zijn opgenomen in de Basis Registratie Personen niet in aanmerking komen voor een Ooievaarspas;

 inwoners van de gemeenten Katwijk, Rotterdam en Utrecht die woonachtig zijn in een azc wel in aanmerking komen voor een vergelijkbaar product als de Ooievaarspas;

 asielzoekers die actief deelnemen aan de samenleving beter integreren.

Overwegende dat:

 er bewoners van het azc zijn die binnen de doelgroep passen van de Ooievaarpas, namelijk mensen met een laag inkomen en woonachtig in Rijswijk;

 ook deze bewoners, jong en oud, de behoefte hebben om sportieve en culturele activiteiten te ondernemen;

 deze bewoners met behulp van de Ooievaarspas beter kunnen participeren in de Rijswijkse samenleving, wat de integratie ten goede komt;

 de Rijswijkse samenleving baat heeft bij een goede integratie van asielzoekers.

Verzoekt het college:

 de voorwaarden voor het verkrijgen van een Ooievaarspas te wijzigen, zodat mensen die woonachtig zijn op het azc en in een verlengde asielprocedure zitten, daarom een vreemdelingen identiteitsbewijs hebben en in afwachting zijn van hun besluit op hun asielaanvraag en statushouders die woonachtig zijn op het azc en wachten op het aangewezen krijgen van een woning voor een Ooievaarspas in aanmerking komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens,

Hanneke van der Kooij Andy Kooy

Romke Jan de Vries

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Dhr. M. Wit
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal723
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen