Motie

6. Motie Veilig verkeer Rijswijk

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie Veilig verkeer Rijswijk

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 18 december 2018

 

Overweegt dat:

 • De ontwikkelingen in het verkeer - nieuwe vervoermiddelen, meer fietsers, meer bewoners - op dit moment snel gaan
 • Het  niet naleven van de verkeersregels tot irritatie en een onveilig gevoel leidt tussen de verschillende verkeersdeelnemers
 • Er acties zijn om de kruispunten in Rijswijk te verbeteren en
 • Ondank deze acties de verkeersveiligheid onder druk staat. Nieuwe en bestaande infrastructuur leiden tot gevaarlijke situaties en een gevoel van onveiligheid, zoals oversteekplaatsen op de Geestbrugweg bij de Penninglaan, de parallelwegen bij de Haagweg, de zojuist aangelegde fietsstraat langs de Vliet en de Beatrixlaan;
 • Er voor oversteekplaatsen bij scholen extra maatregelen zijn getroffen maar dat deze nog niet allen afdoende werken en er meer nodig is om dit voor elkaar te krijgen

 

Spreekt  uit dat:

 • het college van B&W alles op alles moet zetten om verkeersonveilige situaties te voorkomen
 • Een visie op huidig en toekomstig veilig weggebruik nodig is, waarbij meerdere doelen rondom mobiliteit en leefomgeving gehaald kunnen worden;
 • Meer inzicht op probleemsituaties, bijna- ongelukken en gedrag in het verkeer nodig is
 • Om vervolgens effectief en daadkrachtig de specifieke punten te kunnen verbeteren, rekening houdend met gedragseffecten en verschillen tussen weggebruikers;
 • De inzet rond kruispunten op de gemeentegrenzen beter samen op te pakken met de buurtgemeenten en voor eenduidigere verkeersoplossingen te kiezen tussen de gemeentegrenzen

 

Verzoekt het College:

 • Om een actieplan op te stellen rondom de kruispunten en daarbij de zorgen en constateringen van burgers serieus mee te nemen
 • Aanpassingen door te voeren gericht op inrichting en gedrag van de verkeersdeelnemers, met versimpeling en versnelling voor de kwetsbare verkeersdeelnemers
 • Daarbij nieuwe oplossingen mede op basis van out-of-the-box denken toe te laten
 • De Gemeenteraad mee te nemen in de aanpak en uitkomsten voordat het actieplan wordt gepresenteerd en hier voor 1 februari 2019 een beeld van te geven;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Elze Woudstra, D’66                      Nanette Kistemaker, Groen Links             Menno Ezinga VVD

Ingediend door
VVD
Woordvoerder
Dhr. M.A.J. Ezinga
Uitslag
Motie is ingetrokken