Motie

3. Motie Stopzetting subsidie Verzetsmuseum

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie stopzetting subsidie Verzetsmuseum in Gouda.

Constaterend:

Dat jaarlijks de Gemeente Rijswijk een subsidie verstrekt van 3404 euro aan de Stchting Verzetsmuseum in Gouda.

Dat genoemd museum de afgelopen jaren “onder een steen heeft gelegen” Nimmer heeft dit museum de moeite genomen de Raad te informeren, dan wel uit te nodigen om geinformeerd te worden over haar activiteiten.

Dat het museum op 29 oktober j.l. haar deuren definitief heeft gesloten en het pand op 21 december leeg zal moeten worden opgeleverd.

Dat het museum haar collectie heeft opgeslagen.

Dat het museum haar collectie van beelden uit de tuin, bestaande uit voornamelijk replica’s heeft opgeslagen.

Dat het Verzetsmuseum een klein gedeelte van haar collectie, bestaande uit BB gerelateerde goederen afkomstig uit de “koude oorlog” heeft geschonken aan het BB museum in Rijswijk.

Dat er geen enkele concrete zekerheid is over een mogelijke doorstart.

Dat het niet van deze tijd is om organisaties van ver buiten Rijswijk te subsidiëren.

Overwegende:

Dat er in Rijswijk het BB museum is, waar aandacht wordt besteed aan de periode van de Koude oorlog, terwijl een gedeelte van de bunkers worden ingericht zoals deze in de tweede wereldoorlog door de Duitse bezetters werden gebruikt

Dat genoemd museum, dat volledig gerund wordt door vrijwilligers, geen cent subsidie ontvangt van de Gemeente Rijswijk.

Dat het BB museum, geheel op eigen kracht, een schoolprogramma heeft ontwikkeld waarvoor met reeds drie scholen afspraken zijn gemaakt in verband met educatie over de koude oorlog, waar de historische lokatie van het BB museum een belangrijke rol heeft gespeeld.

Dat Beter voor Rijswijk nu al jaren vraagt naar een herijking van de subsidieverstrekking aan de verschillende organisatie, waarbij de Raad, als hoogste orgaan betrokken wordt.

Dat deze herijking telkenmale op de lange baan wordt geschoven.

Draagt het College op:

De subsidie verstrekking voor 2019 aan het voormalige Verzetsmuseum direct te beëindigen.

Dat het hierdoor vrijgekomen bedrag van 3404,00 euro voor 2019 als waardering beschikbaar komt voor het Rijswijkse BB museum.

En gaat over tot de orde van de dag.

Beter voor Rijswijk

Larisssa Bentvelzen

fractievoorzitter

 

 

 

 

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. D. Cupedo
Uitslag
Motie is ingetrokken