Motie

2. Motie Parkeren: Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zones

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zones

 

De raad, bijeen op 18 december 2018, gehoord de beraadslagingen in het forum Stad d.d. 4 december 2018 over de Beleidsevaluatie Parkeren,

 

Overweegt:

Dat in Rijswijk een parkeersysteem is ingevoerd als noodzakelijke reactie op het invoeren van betaald parkeren in Den Haag en de gevolgen daarvan voor de parkeerdruk in Rijswijk;

Dat de regeling in Rijswijk door inspraak en raadsbesluiten inmiddels 13 zones kent, hetgeen de overzichtelijkheid niet ten goede komt;

Dat door de verschillende parkeerzones Rijswijkers met hun betaalde vergunning elders binnen de gemeente toch weer moeten betalen om te parkeren;

Dat sedert de invoering de handhaving tekortschiet, waardoor de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor Rijswijkse vergunninghouders niet optimaal is;

Dat nu na evaluatie blijkt dat op dit moment toch nog aanpassingen op detailniveau nodig zijn om het parkeersysteem te verbeteren;

Dat het daarom raadzaam is de haalbaarheid van een grondige versobering van de regels voor betaald parkeren te onderzoeken, die leidt tot een duidelijke, simpele en goedkope opzet daarvan;

Spreekt uit:

Dat wanneer in de eerste helft van 2019 de maatregelen conform het collegevoorstel zijn uitgevoerd, en de handhaving serieus wordt uitgevoerd, het wenselijk is om in de zomer van 2019 te bespreken hoe Rijswijk met een versobering van de regels uit de problemen van de huidige wirwar van parkeerregels en -zones kan stappen;

En draagt het college op:

Daartoe de opties voor een simpele opzet met de voor en nadelen aan de raad voor te leggen inclusief de financiële gevolgen voor de burgers. En na een open discussie met de raad de gevolgen van de besluitvorming daarover in de begroting van 2020 vast te leggen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de CDA-fractie,   VVD-fractie,                         D66 fractie,               BVR fractie

 

 

Menno van Enk                  Coen Sleddering                Elze Woudstra         Ed Braam

Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Dhr. M. van Enk
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal238
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor