Motie

Inrichting van de raadzaal

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Motie is ingetrokken