Motie

Toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst
Ingediend door
RB
Woordvoerder
Dhr. M. Weterings
Uitslag
Motie is overgenomen door het college