Motie

Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep)

Raadsvergadering
Agendapunt
9
Tekst

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 25 september 2018

Overwegende dat:

 • De gemeenteraden die samenwerken in de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 de afgelopen jaren bij inkoop kaders en inkoopstrategieën jeugd H-10 laat in het traject werden geïnformeerd, waardoor aanpassing nauwelijks mogelijk was;
 • Er bij de Regionale Jeugdzorg H-10 op dit moment vele ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden (transformatie, prestatiegericht werken en financieren, uitwerking inkoopvisie) en de kosten verder oplopen;
 • Er zowel overleg tussen ambtenaren, directeuren Sociaal Domein en wethouders Jeugd op H-10 niveau is ter voorbereiding van raadsbesluiten, maar er nog geen gemeenteraden overleg H-10 bestaat, dat voorafgaande aan besluitvorming in de raden input aan geeft.
 • De ontwikkelingen bij het Inkoopbureau financiële risico’s voor de gemeente met zich meebrengen.

  Van mening dat:

 • De gemeenteraad binnen de H-10 meer grip op de regionale inkoop en de bijbehorende regionale samenwerking willen krijgen;
 • De gemeenteraad binnen de H-10 een regionale overlegpositie nodig hebben om effectiever invloed op besluitvorming te krijgen;
 • De gemeenteraad eerder geïnformeerd en betrokken willen worden;

Verzoekt de wethouder Jeugd om:

In het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10 te pleiten voor het instellen van een Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep), bestaande uit een lid (en een plv. Lid) van iedere deelnemende gemeente die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de ontwikkelingen van de regionale Jeugdzorg H10 aan het Bestuurlijk Overleg en aan de gemeenteraden H-10;

 • De instelling van deze Gemeenteraden Overleg H-10 uit te werken in de Governance structuur voor regionale samenwerking H10, die wordt verwacht in het 4e kwartaal 2018;
 • Mondelinge terugkoppeling te geven van het gesprek over het instellen van het Gemeenteraden Overleg H-10 in het Bestuurlijk Overleg Jeugd H-10.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal1911
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor