Motie

Motie XIX Tolerantiegrens projecten

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

Motie tolerantiegrens projecten

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018. Ter bespreking van de programmabegroting 2019-2022 en de tweede halfjaarrapportage 2018.

Constaterende dat:

  • er te veel kostenoverschrijdingen zijn gemaakt bij verschillende projecten;
  • er momenteel geen tolerantiegrens is voor projecten en de overschrijdingen in sommige gevallen oplopen tot 50% van het begrote bedrag;
  • de gemeenteraad hierdoor slechts reactief kan handelen, d.w.z. het aanvullen van tekorten in projectbegrotingen;
  • het niet mogelijk moet zijn dat er grenzeloos budgetoverschrijdingen kunnen plaatsvinden, zonder dat de uitgangspunten van projecten worden getoetst tegen de oorspronkelijke uitgangspunten en alternatieven.

    Draagt het college op:

  • Voor alle projecten van 1.000.000,- euro en meer een tolerantiegrens van maximaal 10% vast te stellen op het begrote bedrag.
  • Daarin op te nemen dat bij dreigende overschrijding van die 10% de raad hierover te allen tijde wordt geïnformeerd;

Daarin op te nemen dat bij overschrijding een voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, dat wordt voorzien van tenminste een aantal zaken: een specificering en onderbouwing van de overschrijding, een advies ten aanzien van de voortgang en het perspectief in relatie tot de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het project en eventuele alternatieven.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Onafhankelijk Rijswijk           Beter voor Rijswijk                 Gemeentebelangen Rijswijk

Romy de Man                        Larissa Bentvelzen                 Jeffrey Keus

Rijswijks Belang

Marc Wetering

Ingediend door
OR
Woordvoerder
Mw. R.F. de Man
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 2 1
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal1021
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor