Motie

Motie XV Meer ruimte voor innovatieve woon- zorgvormen (PvdA)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken