Motie

Motie XIV Smart Mobility voor de Muziekbuurt (GBR)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

Motie 'Smart Mobility voor de Muziekbuurt'

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 6 en 8 november 2018,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat:

- Rijswijk in 2017 is toegetreden tot het 'Nationaal Programma Smart

City Living Lab';

- 'toegepaste innovatie' een onderwerp is waar Rijswijk zieh mee wil

profileren;

- het college nadrukkelijk kijkt naar alternatieve en innovatieve OV vormen;

- hiervan deel uitmaakt de 'last mile' verbinding van het station met

winkelcentrum ln de Bogaarden de Plaspoelpolder;

- Rijswijk betrokken is/was bij het project Automatisch Vervoer Last

Mile (AVLM) van de MRDH;

- er in Capelle aan den IJssel reeds zelfrijdende OV-busjes rijden.

Voorts constaterende dat:

- op grond van het nieuwe Vervoersplan 2019 van de MRDH buslijn

23 niet langer door de Muziekbuurt zal rijden;

- een kwetsbare groep Rijswijkers, waaronder vele siecht ter been

zijnde ouderen, als gevolg hiervan verstoken raakt van OV vanaf 9

december a.s.;

- buslijn 23, met haltes bij vele ziekenhuizen en zorginstellingen, voor voornoemde groep van belang is voor wat betreft de toegankelijkheid van zorg en het voorkomen van sociaal isolement;

- de voltalige raad, alsmede het college, het wegvallen van het OV in de Muziekbuurt ten zeerste betreuren;

- het college echter tot op heden geen concreet voorstel voor

alternatief vervoer voor de Muziekbuurt heeft gepresenteerd;

Overwegende dat:

- er kansen liggen de 'Smart City' doelstellingen te combineren met

"iedereen doet mee";

- de Muziekbuurt is ingesloten tussen het stationsgebied, de Bogaard en de Plaspoelpolder;

-AVLM voor minimaal een jaar uitkomst kan bieden inwoners van de

Muziekbuurt naar de halte van buslijn 23 op het station te brengen.

Verzoekt het College van B&W om:

- de verbinding tussen de Muziekbuurt en Station Rijswijk in stand te

houden door middel vaneen AVLM oplossing

en gaat over tot de orde van de dag.

Gemeentebelangen Rijswijk: Jeffrey Keus

Ronald van der Meij

Rijswijksßelang: Nel Karnes

Marc Weterings

 

Ingediend door
GBR
Woordvoerder
Dhr. J. Keus
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 2 1
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal526
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor