Motie

Motie XIII Geef ouderen korting op rijbewijs (GBR)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

Motie 'Geef ouderen korting op rijbewijs'

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 6 en 8 november 2018, gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat:

middels de Legesverordening 2019 het ta rief voor het in behandeling van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs is vastgesteld op € 39, 78;

een rijbewijs doorgaans 10 jaar geldig is;

personen van 75 jaar of ouder die hun rijbewijs willen verlengen een gezondheidsverklaring à € 34,80 nodig hebben;

naast de gezondheidsverklaring er ook nog extra kosten bij kunnen kamen voor aanvullende medische onderzoeken;

in verband met de extra eisen die worden gesteld aan het rijbewijs aan 75+'ers, personen die op de dag van de aanvraag van hun rijbewijs 65 jaar zijn dit rijbewijs niet langer geldig kan zij 75 jaar worden;

deze groep hetzelfde ta rief van€ 39, 78 moet beta len voor een rijbewijs ondanks de kortere geldigheid van het document.

Overwegende dat:

het onwenselijk en oneerlijk is dat 65+'ers hetzelfde moeten betalen voor een rijbewijs dat minder dan de reguliere termijn van 10 jaar gel dig is;

bij de doelstelling van het college dat inwoners langer een zelfstandig leven kunnen leiden ook mobiliteit belangrijk is - niet in de laatste plaats bij het voorkomen van socia al isolement;

de hagere kosten voor het rijbewijs voor ouderen logischerwijs geen postieve bijdrage leveren aan voornoemde ambitie.

Verzoekt het College van B&W:

de groep ouderen die het betreft naar rato tegemoet te kamen in de kosten van het rijbewijs;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
GBR
Woordvoerder
Dhr. J. Keus
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 2 1
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal625
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor