Motie

Motie XII Onderhoud Elsenburgerbos (GBR)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

Motie onderhoud Elsenburgerbos

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 6 en 8 november 2018, gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

  1. Het Elsenburgerbos op vele plekken met name langs de fiets-en wandelroutes te kampen heeft met achterstallig onderhoud;
  2. Dit tot gevaarlijke (verkeers-)situaties kan leiden voor bijvoorbeeld de vele fietsers van en naar de hockeyclub aan de Lange Kleiweg;
  3. Bruidsparen die trouwen in herberg Vlietzigt, gelegen aan het Elsenburgerbos, door het achterstallig onderhoud, beperkt worden in hun fotorapportages welke het imago van deze trouwlokatie niet ten goede komt.

Overwegende dat:

  1. Het Elsenburgerbos onderdeel is van de stadsrandparkzone waar de Zwethzone en het Wilhelminapark ook onderdeel van zijn;
  2. Deze stadsrandparkzone inclusief het Elsenburgerbos als een belangrijke “groene parel”  voor Rijswijk kan worden beschouwd;
  3. Het vooralsnog lijkt dat het College aan onderhoud en eventuele reconstructie geen prioriteit geeft aan het Elsenburgerbos in de begroting.

Verzoekt het College om:

  1. In 2019 het achterstallig onderhoud tenminste langs de fiets-en wandelroutes in het Elsenburgerbos met prioriteit aan te pakken;
  2. Waar nodig met een structurele oplossing te komen (bijvoorbeeld in de vorm van verlichting) voor de onveilige plekken voor met name de fietsroutes in het bos.
  3. Financiele dekking voor deze werkzaamheden vooralsnog te vinden binnen de reguliere onderhoudsbudgetten dan wel hiervoor met een voorstel te komen bij de eerste halfjaarrapportage 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
GBR
Woordvoerder
Dhr. R. van de Meij
Uitslag
Motie is ingetrokken