Motie

Motie X Verstandig omgaan met inspraak en participatie (CDA)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Dhr. M. van Enk
Uitslag
Motie is ingetrokken