Motie

Motie I Weekendschool Rijswijk (PvdA)

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 8 november 2018:

Constaterende dat:

  • Goed onderwijs een belangrijke voorwaarde is voor volwaardige deelname aan de samenleving,
  • In gemeenten in de regio (Den Haag, Zoetermeer en Delft) weekendscholen actief zijn om kinderen, die hiermee thuis niet vanzelfsprekend in aanraking komen, een brede oriëntatie op de samenleving, vakgebieden en beroepen te bieden,
  • De weekendschool primair bedoeld is voor kinderen tussen 10 en 14 jaar uit minder kansrijke gezinnen waarbij een intrinsieke nieuwsgierigheid bij het kind zelf ook belangrijk is.

 

Overwegende dat:

  • Er veel aandacht is om talentontwikkeling van alle kinderen te stimuleren en mogelijk te maken,
  • Kinderen/jongeren uit minder kansrijke gezinnen door deelname aan een veelzijdig programma van de weekendschool geïnspireerd en gemotiveerd raken om hun horizon te verbreden en hun kansen te vergroten,
  • Uit onderzoek (1) is gebleken dat jongeren zich door deelname aan de weekendschool sterker dan de controlegroep ontwikkelen op de indicatoren zelfvertrouwen, toekomstperspectief en sociale verbondenheid,
  • Jongeren via de weekendschool ook vaardigheden opdoen op het gebied van actief burgerschap,

Verzoekt het college om

  • Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijke komst van een weekendschool in Rijswijk,
  • Bij een positieve uitkomst van bovengenoemd onderzoek, met steun van externe fondsen, een weekendschool te starten, liefst met participatie van ouders/verzorgers en met inzet van bv. de deskundigheid van de Rijswijkse Uitdaging die ervaring heeft in thema’s als kennis delen en verbinden van partijen.
  • Zo mogelijk voor 1 april 2019 de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.        

 

Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. A. Kooy
Uitslag
Motie is ingetrokken