Motie

Motie Niet functionerende straatverlichting

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

De heer Weterings (RijswijksBelang) licht zijn motie toe.

 • De verlichting functioneert in delen van Rijswijk al langere tijd niet. Dit naar aanleiding van de vervanging van de schakelkasten en de problemen die worden aangetroffen.
 • Door het ontbreken van goede verlichting zijn op meerdere plekken ongelukken gebeurd en  bewoners voelen zich ’s avonds niet meer veilig op straat.
 • In een informatiebrief aan de raad stelt het college dat het inzetten van noodverlichting te duur is en daarom niet wordt toegepast.
 • RijswijksBelang heeft het gevoel dat het college geen serieuze poging heeft gedaan om naar de mogelijkheden van noodverlichting te bekijken.
 • Noodverlichting is in allerlei soorten en maten te huren. Boels verhuurd bijna alles en ook noodverlichting. Kijk daar als college serieus naar.
 • De vraag die oprijst is hoe veel veiligheid het college waard is. Wat als er weer een ongeluk gebeurt? Daarom kijk niet enkel naar de kosten maar naar de veiligheid van de Rijswijkse burgers.

De heer Weterings (RijswijksBelang) maakt de volgende opmerkingen:

 • Noodverlichting zal niet enkel bij storingen door de vervanging van kasten moeten worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook bij langdurende werkzaamheden.
 • Dieselaggregaten zijn niet de enige energieopwekkers er zijn voldoende alternatieven.
 • De wethouder geeft aan zorgen te delen en wilt actie op dit punt ondernemen. Gezien deze houding zal de motie tijdelijk worden ingetrokken, RijswijksBelang houdt de vinger aan de pols en zal bij onvoldoende resultaten niet schromen de motie weer in te dienen.

   

De voorzitter concludeert dat de motie is teruggetrokken en niet meer deel uitmaakt van de besprekingen.

De heer Weterings (RijswijksBelang) maakt de volgende opmerkingen:

 • Noodverlichting zal niet enkel bij storingen door de vervanging van kasten moeten worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook bij langdurende werkzaamheden.
 • Dieselaggregaten zijn niet de enige energieopwekkers er zijn voldoende alternatieven.
 • De wethouder geeft aan zorgen te delen en wilt actie op dit punt ondernemen. Gezien deze houding zal de motie tijdelijk worden ingetrokken, RijswijksBelang houdt de vinger aan de pols en zal bij onvoldoende resultaten niet schromen de motie weer in te dienen.

   

De heer Weterings (RijswijksBelang) maakt de volgende opmerkingen:

 • Noodverlichting zal niet enkel bij storingen door de vervanging van kasten moeten worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook bij langdurende werkzaamheden.
 • Dieselaggregaten zijn niet de enige energieopwekkers er zijn voldoende alternatieven.
 • De wethouder geeft aan zorgen te delen en wilt actie op dit punt ondernemen. Gezien deze houding zal de motie tijdelijk worden ingetrokken, RijswijksBelang houdt de vinger aan de pols en zal bij onvoldoende resultaten niet schromen de motie weer in te dienen.

De heer Weterings (RijswijksBelang) maakt de volgende opmerkingen:

 • Noodverlichting zal niet enkel bij storingen door de vervanging van kasten moeten worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook bij langdurende werkzaamheden.
 • Dieselaggregaten zijn niet de enige energieopwekkers er zijn voldoende alternatieven.
 • De wethouder geeft aan zorgen te delen en wilt actie op dit punt ondernemen. Gezien deze houding zal de motie tijdelijk worden ingetrokken, RijswijksBelang houdt de vinger aan de pols en zal bij onvoldoende resultaten niet schromen de motie weer in te dienen.

De voorzitter concludeert dat de motie is teruggetrokken en niet meer deel uitmaakt van de besprekingen.

 

Ingediend door
RB
Woordvoerder
Dhr. M. Weterings
Uitslag
Motie is ingetrokken