Motie

Motie vreemd aan de orde van de dag: Leegstandsverordening

Raadsvergadering
Agendapunt
Vreemd aan de orde van de vergadering
Tekst

Motie Leegstandverordening

Het winkelcentrum 'ln de Bogaard' heeft te maken met een toenemend aantal vertrekkende

winkelketens en ondernemers, en lijkt daarmee in een vicieuze cirkel van leegloop terecht te

zijn gekomen. Winkels trekken weg naar omliggende winkelcentra in Den Haag,

Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Ook bedrijven kiezen voor een vestiging elders.

Nu oplossingen in de markt niet tot stand blijken te komen, wordt het tijd om in te grijpen.

De gemeente heeft naar onze mening hierin tot op heden onvoldoende ondernomen om

zich tegen een dergelijke situatie te 'wapenen'. Reeds een aantal gemeenten in Nederland

maakt gebruik van de mogelijkheden die ontstaan door een verordening op basis van de

Leegstandwet.

 

De raad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 6 februari 2018,

overwegende dat;

 

• binnen de gemeente Rijswijk veel winkel- en bedrijfspanden veel te lang leeg staan;

• de leegstand in Rijswijk tijdens deze college periode met meer dan 85% is

toegenomen (van 12% naar 22,5% leegstand - Bron: Locatus; bewerking PBL);

• het winkelcentrum ln de Bogaard landelijk één van de koplopers is qua leegstand;

• de huurtarieven van ln de Bogaard ten opzichte van de centra in de directe omgeving

te hoog blijven vanwege perverse en/of ontbrekende (financiële) prikkels bij

vastgoedeigenaren en -investeerders;

• er te veel huurders door onbetaalbare huren vertrekken;

• er daardoor sprake is van verloedering en een vicieuze cirkel van leegloop van het

winkelgebied ln de Bogaard;

 

spreekt uit dat;

• het college binnen 2 maanden de raad een op de Rijswijkse situatie toegespitste

Leegstandverordening ter goedkeuring voorlegt;

• noodzakelijk aanvullend beleid na vaststelling van voornoemde verordening ontwikkelt

en de raad daarbij zorgvuldig betrekt,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Getekend,

 

Dick Jense (OR) en Ed Braam (BVR)

Ingediend door
OR
Woordvoerder
Dhr. D. Jense
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 4
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Fractie van der Horst 1
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 2
Totaal260
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Niet aanwezig
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Voor
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Niet aanwezig
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Niet aanwezig
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. T. van den BoschGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor