Motie

VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls!

Raadsvergadering
Agendapunt
5 C
Tekst
Ingediend door
BvR, PvdA, OR
Woordvoerder
Dhr. D. Jense
Uitslag
Motie is overgenomen door het college