Motie

IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingen

Raadsvergadering
Agendapunt
5 C
Tekst

Vrijstelling leges niet commerciële instellingen"

De raad van de gemeente Rijswijk bijeen in haar vergadering van 7 en 9 november 2017, gehoord de

beraadslagingen over de begroting 2018, met inbegrip van de voor de raad ter inzage gelegde

belastingverordeningen.

Overwegende dat tot en met 2017 het organiseren van:

1. het plaatsen van kramen op de openbare weg door instellingen, die een politiek, en/of

godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of enig ander

ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële

activiteit;

2. het organiseren van straat- of buurtfeesten, waaronder straat- of buurtbarbecues, die tot

doel hebben het woon- en leefklimaat in een straat of buurt te verbeteren en de sociale

samenhang aldaar te bevorderen;

3. het organiseren van evenementen door ideële vrijwilligersorganisaties, die een politiek, en/of

godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of cultureel,

en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte

commerciële activiteit;

4. het houden van een collecte of het houden van een kleine loterij, waarbij het prijzengeld hetbedrag

€ 450,-- niet te boven gaat, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte

commerciële activiteit.

werd(en) belast met leges,

• Het initiatief van de verschillende verenigingen, buurten, stichtingen of dergelijke moet

worden beloond en niet belast met extra kosten.

Verzoekt het college

• Voor bovengenoemde niet commerciële instellingen met ingang van 1 januari 2018

vrijstelling te verlenen van leges en belastingen voor bovengenoemde activiteiten.

• De raad daarover in december 2017 een voorstel ter besluitvorming voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. E.G.Th. Braam
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 4
Gemeente-belangen Rijswijk 3
Fractie van der Horst
Beter voor Rijswijk 4
Democraten '66 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 2
Totaal423
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Niet aanwezig
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Niet aanwezig
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Tegen
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Tegen
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. T. van den BoschGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen