Motie

III Perspectief voor jongeren met schulden

Raadsvergadering
Agendapunt
5 C
Tekst
Ingediend door
BvR
Woordvoerder
Dhr. E.G.Th. Braam
Uitslag
Motie is overgenomen door het college