Motie

Motie IV Betrek inwoners

Raadsvergadering
Agendapunt
9b
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Mw. J. Besteman-de Vries
Uitslag
Motie is ingetrokken