Motie

Motie III Zorg voor ouderen

Raadsvergadering
Agendapunt
9b
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Dhr. K. de Graaf
Uitslag
Motie is overgenomen door het college