Motie

Motie Parkeren vrijwilligers

Raadsvergadering
Agendapunt
13
Tekst

MOTIE Parkeervergunning vrijwilligers sociale en culturele organisaties

 

Naar aanleiding van agendapunt 13 van de raad, Raadsvoorstel Parkeervergunning vrijwilligers sportverenigingen 17 022.

 

 

De Raad van de gemeente Rijswijk in vergadering bijeen op 6 juni 2017,

 

Overwegende dat,

 • De raad op 7 maart 2017 zich heeft uitgesproken voor de CDA motie ‘’Rijswijk sociaal’’;
 • Deze motie mede beoogt om voor vrijwilligers van sociale en culturele organisaties de kosten voor het parkeren tijdens het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk rechtvaardig te houden;
 • Dat de geldende regeling voor Algemeen Nut Bevorderende Instellingen (ANBI) voor vrijwilligers niet altijd een passende maatregel is gezien het aantal vergunningen c.q. de parkeertijdsbeperking van 2 of 3 uur;

  Voorts overwegende dat,

  Het college deze problematiek onderkent, onder meer zoals door het college uitgesproken tijdens de forumvergadering van 23 mei 2017;

 • Dat om formele redenen dit (nog) niet heeft geleid tot een aanpassing van het raadsbesluit zoals gepubliceerd op iBabs;
 • Dat een eerstvolgende gelegenheid tot formele wijziging anders pas kan plaats vinden tijdens de raadsvergadering van 21 september a.s. (gezien kaderdebat in juli en geen andere agendapunten;
 • Dat een aanpassing ingaande na 21 september de (acute) problematiek voor vrijwilligers van genoemde organisaties nu niets op lost;

  Verzoekt het college,  

 • Het raadsvoorstel staande de vergadering aan te passen opdat de voorgestelde regeling voor vrijwilligers van sportverenigingen ook geldt voor vrijwilligers van ANBI erkende organisaties onder de voor het overige zelfde geldende voorwaarden met name dat de organisatie met een huur- of koopovereenkomst kan aantonen dat de organisatie structureel gebruikmaakt van een accommodatie in een betaald parkeergebied in Rijswijk.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Rijswijk, 6 juni 2017

  D66 Rijswijk                                                        CDA-fractie                                         PvdA

  Constantijn Dolmans                                      Johanna Besteman                         Jos Bolte

   

   

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 4
Gemeente-belangen Rijswijk 3
Fractie van der Horst 1
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 1
Totaal270
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Voor
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Niet aanwezig
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. N. de HaaijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. L. van DijkGroenlinks (GL)Niet aanwezig