Motie

Motie V Rijswijk Sociaal

Raadsvergadering
Agendapunt
8
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Dhr. K. de Graaf
Uitslag
Motie is overgenomen door het college