Motie

Motie II Snelheid is geboden

Raadsvergadering
Agendapunt
8
Tekst
Ingediend door
GBR
Woordvoerder
Dhr. I.A.S. Fischer
Uitslag
Motie is ingetrokken