Motie

Motie I Parkeren

Raadsvergadering
Agendapunt
8
Tekst

Overlast van al dan niet langdurig en regelmatig terugkerende geparkeerde auto's van bewoners uit Haagse wijken aan Rijswijk grenzend, heeft geleid tot forse parkeerproblemen in delen van Rijswijk. Gefiscaliseerd parkeren zou een goede oplossing zijn om daar iets tegen te doen. Nu blijkt echter dat dit heeft geleid tot veel onduidelijkheid en tot vele protesten van met name Rijswijkse burgers.

De gemeenteraad gaf januari 2014 de opdracht aan het college gaf om met gepaste maatregelen parkeeroverlast door Haagse autobezitters tegen te gaan. Hierbij gaf de raad expliciet de opdracht dat dit de Rijswijkse autobezitter geen extra geld mocht kosten; het tegendeel is het geval. De situatie die na het invoeren van fiscaliseren van parkeren in Rijswijk is ontstaan, noopt tot een onmiddellijke ingrijpen op deze maatregel.

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 7 maart 2017, aan de orde het onderwerp "parkeren".

Overwegende dat:

 • er grote onvrede bestaat bij bewoners en ondernemers over het opheffen van de blauwe zones,
 • het onnnodig is te investeren in dure parkeer- en betaalautomaten,
 • er onnodig onderscheid wordt gemaakt tussen Rijswijkse autobezitters,
 • Rijswijkse autobezitters, in tegenstelling tot een eerdere opdracht van de gemeenteraad, duurder uit zijn door de invoering van gefiscaliseerd parkeren,
 • ondernemers uit winkelgebieden gemotiveerd vragen om de terugkeer van de blauwe zones,
 • de raad verkeerd is geïnformeerd over de mogelijkheden van blauwe zones tezamen met gefiscaliseerd parkeren,
 • de raad niet vooraf is geïnformeerd over de omvang van de consequenties van de invoering van gefiscaliseerd parkeren rondom winkelcentrum In de Bogaard in relatie tot de overeenkomst met Q-Park,
 • in gebieden waar vergunningparkeren voor bewoners geldt, er voor die bewoners per saldo minder parkeerplekken zijn na 18.00 uur door de invoering van gefiscaliseerd parkeren.

  Spreekt uit:

 • Per direct de verdere invoering van gefiscaliseerd parkeren te staken en de blauwe zones in ere te herstellen.
 • Voor elke auto van de Rijswijkse autobezitter een vergunning te verlenen die daarmee, behoudens enkele lokaties waar al langer betaald parkeren geldt, in Rijswijk vrij geparkeerd kan worden.
 • Voor de handhaving van vergunningen en blauwe zones, indien nodig werktijden van parkeercontroleurs aan te passen.
 • Enkele gebieden met blauwe zones toe te voegen te weten; de locatie rondom het oude stadhuis; de oprijlaan in de Landgoederenzone(!) naar Huize Westhoff, het Julialaantje nabij de Rijswijkse Kinderboerderij en het parkeerterrein aan de Huis te Landelaan, tegenover het Tennispark, om op deze wijze langdurig parkeren tegen te gaan.
 • De parkeersituatie rondom het Bogaardgebied weer terug te brengen van voor de invoering van gefiscaliseerd parkeren.
 • De kraskaart voor bewoners in de huidige belanghebbenden-parkeergebieden te handhaven.

   

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Dick Jense                                                                                            Wim Dijkhuizen

Ingediend door
OR
Woordvoerder
Dhr. D. Jense
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 3
Gemeente-belangen Rijswijk 3
Fractie van der Horst 1
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 2
Totaal1018
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Niet aanwezig
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Tegen
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. N. de HaaijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Tegen
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Tegen
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. L. van DijkGroenlinks (GL)Tegen