Motie

100% duurzame electriciteitsinkoop

Raadsvergadering
Agendapunt
9 c
Tekst
Ingediend door
GBR, D66, PvdA, SP, GL, FvdH
Woordvoerder
Dhr. L. van Dijk
Uitslag
Motie is ingetrokken