Motie

Exploitatie sportvelden Hoekpolder

Raadsvergadering
Agendapunt
9 c
Tekst
Ingediend door
OR
Woordvoerder
Dhr. D. Jense
Uitslag
Motie is ingetrokken