Motie

I Consequenties Huis van de Stad en alternatieven

Raadsvergadering
Agendapunt
14
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. J. Bolte
Uitslag
Motie is overgenomen door het college