Motie

VIII Huishoudelijke hulp zoals het hoort

Raadsvergadering
Agendapunt
15 B
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Dhr. J. Bolte
Uitslag
Motie is ingetrokken