Motie

III Niet informeren raad over verkoop bedrijfsonderdeel Bedrijfsafval door Avalex

Raadsvergadering
Agendapunt
15 B
Tekst
Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Dhr. W. Mateman
Uitslag
Motie is ingetrokken