Motie

IV Perspectief op een (schuld)vrije toekomst

Raadsvergadering
Agendapunt
15 B
Tekst
Ingediend door
PvdA
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Motie is ingetrokken