Motie

I VOG gratis voor vrijwilligers welzijnswerk

Raadsvergadering
Agendapunt
15 B
Tekst
Ingediend door
BvR, PvdA, CDA, FvdH
Woordvoerder
Mw. J.D. van Batenburg
Uitslag
Motie is ingetrokken