Besluiten 09-11-2021

AgendapuntBesluitnummerTitel
4a21 064 Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021Aangenomen
5e21-065Raadsvoorstel BelastingverordeningenVerworpen
5e2. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 - ParkeerbelastingVerworpen
5e3. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -AfvalstoffenheffingVerworpen
5e5. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %Verworpen
5e7. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en Verordening AfvalstoffenheffingVerworpen
6fVaststellen begroting voor het jaar 2022Aangenomen
6bVaststellen meerjarenraming 2023-2025Aangenomen
6cVaststellen van de jaarschijf 2022 van het investeringsplan 2022-2025 Aangenomen
6f1. Amendement D66 PvdA CDA - geld voor fietspaden uitgeven aan fietspadenAangenomen
6f4. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet meeAangenomen
6f6. Amendement VVD - OndermijningAangenomen
6f1. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen (motie is ingetrokken)
6f2. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers (motie is ingetrokken)
6f3. Motie BVR - Burenhulp (motie is ingetrokken)
6f4. Motie BVR - grofvuil 2 x per jaarVerworpen
6f6. Motie GL PvdA RB D66 CDA Opkoopbescherming woningenAangenomen
6f7. Motie Groenlinks - Taskforce schone luchtVerworpen
6f8. Motie PvdA GL D66 Wij CDA Maatwerk bij kostendelersnormAangenomen
6f10. Motie Rijswijks Belang GroenLinks - Inzichtelijk maken externe inhuurVerworpen
6f11. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 november 2021 (motie is ingetrokken)
6f12. Motie VVD – Maximum van 75% binnen de begrotingVerworpen
6f13. Motie VVD - Open stadhuisAangenomen
6f14. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholenAangenomen
6f15. Motie D66 en Rijswijks Belang - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen (motie is ingetrokken)
6f16. Motie Wij. Rijswijk en Beter voor Rijswijk - Voetpad RijswijkBuiten - BogaardpleinAangenomen
6f17. Motie Wij. Rijswijk CDA PvdA – Crew in Oud RijswijkAangenomen
6f18. Motie PvdA en Wij. Rijswijk – Investeren in de Rijswijkse jeugdAangenomen
6f19. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in RijswijkAangenomen
6f20. Motie CDA – Zwembad SteenvoordeVerworpen
6f21. Motie RB – Ga verpaupering tegenVerworpen
6f22. Motie RB – Extra aandacht illegale vuildumpingVerworpen
6f23. Motie BvR – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (motie is ingetrokken)
6f5. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend (motie is ingetrokken)
6f9. Motie PvdA GL Wij D66 Pro-actieve aanpak energie-armoede (motie is ingetrokken)