Besluiten 06-07-2021

AgendapuntBesluitnummerTitel
421-028Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 8 juni 2021Aangenomen
521-032Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021Aangenomen
5Maak communicatie vanuit gemeente Direct DuidelijkAangenomen
5Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieVerworpen
5Meer groen op straat: boom van de gemeenteVerworpen
5Geef weesfietsen een tweede levenAangenomen
5Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentageVerworpen
5Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleidVerworpen
5Iedereen doet meeAangenomen
5PicknicktafelsVerworpen
5Middenhuur Huurverhoging v2.0 (motie is ingetrokken)
5Handhaving APV Rijswijk op deelscootersAangenomen
5Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleidVerworpen
5Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel BeatrixlaanVerworpen
5Ruimte voor binnensport (motie is ingetrokken)
5MBB MuseumAangenomen
721-041Raadsvoorstel GroeifondsAangenomen
7Amendement 1 Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket v2Verworpen
7Amendement 2 Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaatVerworpen
7Amendement 3 Investeringsplan Groeifonds - e ParkeergarageVerworpen
7Amendement 4 Investeringsplan Groeifonds - f LandgoederenzoneVerworpen
7Amendement 6 Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzonde fase 1Verworpen
7Amendement 7 Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parkenVerworpen
7Amendement 8 Raadsvoorstel Groeifonds Skatebaan 6 juli 2021Stakende stemmen
7Amendement 9 Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd 6 juli 2021Verworpen
7Amendement 5 Investeringsplan Groeifonds -D Faciliteiten voor jongerenVerworpen
821-045Raadsvoorstel Corona maatregelenpakketAangenomen
8Amandement 10 Corona Maatregelpakket Verworpen