Besluiten 17-12-2019

AgendapuntBesluitnummerTitel
3Vaststelling agendaAangenomen
5RV 19 042Raadsvoorstel Bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-SchiekanaalAangenomen
6RV 19 036Raadsvoorstel Herbenoeming leden Raad van Toezicht St. LibrijnAangenomen
7RV 19 049Raadsvoorstel Rechtspositie medewerkers GriffieAangenomen
8RV 19 043 Raadsvoorstel Wijziging financiƫle verordeningAangenomen
9RV 19 037Raadsvoorstel deelname Avalex in werkgeversverenigingAangenomen
10 RV 19 044Raadsvoorstel Slotwijziging 2019Aangenomen
11RV 19 038Raadsvoorstel Verordening basisregistratie personen gemeente RijswijkAangenomen
12RV 19 048 Raadsvoorstel Onderhandelingsresultaat en deelname aan het nieuwe werkbedrijf (voormalig DSW)Aangenomen
13RV 19 047Raadsvoorstel Zienswijze op het ontwerp liquidatieplan Aangenomen
14RV 19 048Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp organisatie-inrichtingsplan nieuw WerkbedrijfAangenomen
15Benoemingen commissiesAangenomen
16Verslagen van de raad van 15 oktober en 7 november 2019Aangenomen
17Bekrachtiging geheimhouding Analyse risicomanagement RijswijkBuitenAangenomen
18RV 19 041Raadsvoorstel Masterplan In de Bogaard Aangenomen
18Mobiliteitstransitiefonds verstedelijking (in de Bogaard)Aangenomen
18Integraal verder uitwerken Masterplan in de Bogaard (motie is ingetrokken)
19RV 19 040Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019Aangenomen
20RV 19 039Raadsvoorstel Vierde Wijziging GR Inkoopbureau H 10 Aangenomen
20Motie Evaluatie GR H10 Aangenomen
20Motie Gelijktijdig informeren alle H10 radenAangenomen
20Motie Van open house naar safe house (motie is ingetrokken)
21Zienswijze ontwerpbegroting 2020-2023 Industrieschap PlaspoelpolderAangenomen
22Zienswijze Begrotingswijziging GR bedrijfsvoering organisatie Delft RijswijkAangenomen
23RV 19 045Raadsvoorstel Aanpassing Algemene plaatselijke Verordening voor RijswijkAangenomen
23Amendement VII Toevoeging artikel Aangenomen
23Amendement I wijziging artikel 2.18 APV - RookverbodVerworpen
23Amendement II Wijziging artikel 4.11 lid 2b - vellen houtopstandenVerworpen
23Amendement III Wijziging artikel 4.11 lid 2 zieke of dode houtopstandenAangenomen
23Amendement IV Toevoegen artikel bij H4, afd 2 Bodem, weg en milieuverontreiniging - Verbod op gebruik confettiAangenomen
23Amendement V Toevoegen artikel bij H4, afd 2 Bodem, weg en milieuverontreiniging - Verbod oplaten ballonnenAangenomen
23Amendement VI Wijziging artikel 2.42 Plaatsen verkiezingsbordenVerworpen