Besluiten 07-11-2019

AgendapuntBesluitnummerTitel
3Vaststellen agenda Aangenomen
4ARaadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2019Aangenomen
4ARaadsvoorstel begrotingswijziging nr. 2 en wijziging investeringskredietenAangenomen
4A- Raadsvoorstel Begroting 2020 Aangenomen
4BRaadsvoorstel Belastingverordeningen 2020Aangenomen
4AAmendement I Dekkingsvoorstel BiodiversiteitVerworpen
4AAmendement II Stelpost JeugdVerworpen
4AMotie II Inclusief beleid zonder uitsluiting (motie is ingetrokken)
4AMotie I: Buurthuiskamers in 2020Verworpen
4AMotie III Zero based begroten met burgers (motie is ingetrokken)
4AMotie IV donker waar het kan, licht waar het moet (motie is overgenomen door het college)
4AMotie V Eerlijke verdeling lokale lastenVerworpen
4AMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezenVerworpen
4AMotie VII AfvalstoffenheffingVerworpen
4AMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezenVerworpen
4AMotie VIII Concrete Kostenbeheersing in het Sociaal domeinVerworpen
4AMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen (motie is ingetrokken)
4AMotie IX Basis op ordeVerworpen
4AMotie X Parkeerreserve en mobiliteitsvisieVerworpen
4AMotie XI Optimale combinatie governance en beleid bij AvalexVerworpen
4AMotie XII Stopzetten overeenkomst Groot Rijswijk (motie is ingetrokken)
4AMotie XIII Onderhoud en energiemaatregelen in plaats van nieuwbouw sociale sector (motie is overgenomen door het college)
4AMotie XIV Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten (motie is overgenomen door het college)
4AMotie XV inhuur externe voorzitters minimaliserenVerworpen
4AMotie XVI OV kans Muziekbuurt (motie is ingetrokken)
4AMotie XVII Help ouderen in het gemeentehuis/ Huis vd Stad (motie is overgenomen door het college)