Besluiten 09-07-2019

AgendapuntBesluitnummerTitel
419 020Raadsvoorstel eerste halfjaarsrapportage 2019Aangenomen
4Amendement 1 KadernotaVerworpen
4I Motie Ambtelijke organisatie (motie is overgenomen door het college)
4Motie II Stofkam (motie is overgenomen door het college)
4Motie III Weesauto's (motie is ingetrokken)
4Motie IV Maak loket Stadskracht interactiever (motie is ingetrokken)
4Motie V Ooievaarspas bewoners azc RijswijkVerworpen
4Motie VI Weg met wegwerpplastic (motie is ingetrokken)
4Motie VII ‘Bereidheid opvang vluchtelingen’ (motie is ingetrokken)
4Motie VIII Kostendekkende dienstverlening (motie is overgenomen door het college)
4Motie IX OZB is geen financiële reddingsboeiVerworpen
4Motie X Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsidies 2019-2020 (motie is ingetrokken)
4Motie XI Gooi geeen 3 ton in de afvalcontainerVerworpen
4Motie XII Voorbereid op verkoop Eneco (motie is overgenomen door het college)
4Motie XIII Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen (motie is overgenomen door het college)
4Motie XIV Behoud innovatiebudget Sociaal domein (motie is ingetrokken)
4Motie XV Verkeeronderzoek inzetten kentekencamera's (motie is ingetrokken)
4Motie XVI Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder (motie is overgenomen door het college)
4Motie XVII Parkmanagement (motie is ingetrokken)
4Motie XVIII Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar (motie is overgenomen door het college)
4Motie XIX Arbeid als beste zorg (motie is overgenomen door het college)
4Motie XX Assenkruis plaspoelpolder: Hand op de knipVerworpen
4XXI Motie Kunstwerk BogaardpleinVerworpen