Besluiten 08-11-2018

AgendapuntBesluitnummerTitel
2aBelastingverordeningen 2019Aangenomen
2bTweede halfjaarsrapportage 2018Aangenomen
2cProgrammabegroting 2019 evAangenomen
2bAmendement I Het is genoeg geweest (kunstwerk Bogaardplein)Verworpen
2cAmendement II Afschaffing HondenbelastingAangenomen
2cAmendement III Rekenkamer Aangenomen
2cAmendement IV Nee tegen verhoging OZBVerworpen
2cMotie I Weekendschool Rijswijk (PvdA) (motie is ingetrokken)
2cMotie II Parkeren in Rijswijk (OR) (motie is ingetrokken)
2cMotie III ‘Goede luchtkwaliteit is van belang voor iedereen’ (BVR)Verworpen
2cMotie IV ‘gelijke kansen sociale woningmarkt voor iedereen’ (BVR)Verworpen
2cMotie V Grofvuil ‘vandaag gebeld, morgen opgehaald’ (BVR) (motie is overgenomen door het college)
2cMotie VII Opzet flexpool van experts (D66) (motie is overgenomen door het college)
2cMotie VI BEATRIXLAAN: TUNNEL of BUITENOM (10 fracties)Aangenomen
2cMotie VIII Geen tramremise in Vrijenban (WIJ.)Aangenomen
2cMotie IX Bewaakte fietsenstalling bij Rijswijk Station (WIJ.) (motie is ingetrokken)
2cMotie X Verstandig omgaan met inspraak en participatie (CDA) (motie is ingetrokken)
2cMotie XI Budgetrecht nieuw beleid (GBR) (motie is ingetrokken)
2cMotie XII Onderhoud Elsenburgerbos (GBR) (motie is ingetrokken)
2cMotie XIII Geef ouderen korting op rijbewijs (GBR)Verworpen
2cMotie XIV Smart Mobility voor de Muziekbuurt (GBR)Verworpen
2cMotie XV Meer ruimte voor innovatieve woon- zorgvormen (PvdA) (motie is ingetrokken)
2cMotie XVI Bus 23 in de Muziekbuurt (RB)Verworpen
2cMotie XVII Bus 23 in de Muziekbuurt (MRDH) (RB)Verworpen
2cMotie XVIII Kosten busbaan KlaroenlaanVerworpen
2cMotie XIX Tolerantiegrens projectenVerworpen
4Bekrachtiging geheimhoudingAangenomen