Amendement

Amendement raadsvoorstel Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoer

Raadsvergadering
Agendapunt
14
Tekst
Het onderdeel ‘Besluit’ te vervangen door: 1. een groot project in te stellen ten behoeve van de mogelijke realisatie van het Huis van de Stad waarbij gestuurd wordt op het proces, beheersing van (financiële) risico's en beslismomenten; 2. in te stemmen met de volgende kaders en deze verder uit te werken in een startnotitie groot project: a. de voorkeur van een realisatie van het Huis van de Stad in het huidige gebouw aan de Generaal Spoorlaan via een kwalitatieve analyse af te zetten tegen een sloop-variant Generaal Spoorlaan; b. de financiële afwegingen te baseren op de vooronderstelling dat de gemeentelijke organisatie de primaire kostendrager is voor realisatie van het Huis van de Stad naast andere kostendragers zoals organisaties die momenteel gebruik maken van (maatschappelijk) vastgoed in Rijswijk; c. naast financiële, ook sociale, economische, duurzaamheids- en cultuurhistorische overwegingen te betrekken bij de beslismomenten, alsmede mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor de omvang en werkwijze van het gemeentelijk apparaat en maatschappelijke organisaties, en de onder b. genoemde vooronderstelling te blijven toetsen bij volgende beslismomenten; d. de frictiekosten te beperken, en er van uit te gaan dat gelet op de hoogte van de frictiekosten verhuizing van de gemeentelijke organisatie vóór 1 januari 2023 (datum afloop huurcontract Hoogvoorde) vooralsnog geen optie is; e. de bouw en exploitatiekosten van de (toekomstige) huisvesting van gemeentelijke en maatschappelijke functies niet leiden tot verhoging van de belastingen (gecorrigeerd voor inflatie, CPI) voor de inwoners en ondernemers in Rijswijk; 3. gezien het (financiële) meerjarenperspectief ten aanzien van het maatschappelijk vastgoed in te stemmen met het nader in beeld brengen van een gefaseerde uitvoering van het Huis van de Stad in het gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2-4, zonder dat dit op voorhand afbreuk doet aan alternatieven t.a.v. de invulling van het maatschappelijk vastgoed; 4. de financiële consequenties van dit onderzoek en ontwerp (besluit 3) te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de 1e halfjaarrapportage 2016
Ingediend door
D66, VVD, FvdH
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 4
Gemeente-belangen Rijswijk 3
Fractie van der Horst 1
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 2
Totaal227
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Voor
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. N. de HaaijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. L. van DijkGroenlinks (GL)Voor