Amendement

5. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %

Raadsvergadering
Agendapunt
5e
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 9 november 2021, gezien :

- De begroting 2022 – 2025 - Raadsvoorstel verordening Afvalstoffenheffing 2022 Aanpassing besluit:

- De in de Verordening Afvalstoffenheffing 2022 voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 1,5%, zijnde een inflatiecorrectie, niet door te voeren c.q. te bevriezen;

- Dat de dekking van de in de begroting geraamde opbrengst van de verhoging van de Afvalstoffenstoffenheffing van €160.000,- gebaseerd wordt op een wijziging van het kwijtscheldingsbeleid inzake de gemeentelijke belastingen, zoals verwoord in IB 21 112. Dit voorstel tot wijziging houdt in de eigen bijdrage van huishoudens vast te stellen op 20% en dus 80% kwijtschelding ten laste zal komen van de gemeente. De opbrengst hiervan voor de gemeente zal dan uitkomen op €176.000 en het voorstel is dit bedrag in te zetten als dekking voor de bevriezing van de verhoging van de afvalstoffenheffing met 1,5%;

- Mocht aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid pas leiden tot een voordeel vanaf 2023, het nadeel van €160.000,- voor het jaar 2022 te dekken uit het te verwachten positieve saldo van 2022. Toelichting: Rijswijkers hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met een forse stijging van de Afvalstoffenheffing. Rijswijk is daarbij nog steeds koploper in Nederland qua hoogte van de afvalstoffenheffing. Door het bevriezen van de voorgestelde heffing van 1,5% willen wij de Rijswijkers hierin tegemoet komen en hiervoor dekking te vinden in een wijziging van het kwijtscheldingsbeleid inzake de gemeentelijke belastingen.

Rijswijks-Belang Nel Kames Marc Weterings Annemie Koegler

Ingediend door
RB
Woordvoerder
Dhr. M. Weterings
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 1
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Fractie Krumeich 1
Totaal327
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Niet aanwezig
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen
Mevr. C.F.J. MauerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. R. KrumeichFractie Krumeich (KR)Voor
Dhr. Theo van den BoschGroenlinks (GL)Tegen