Amendement

3. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -Afvalstoffenheffing

Raadsvergadering
Agendapunt
5e
Tekst

De fracties van GroenLinks en … stellen voor de passages die thans luiden als volgt: •

h “De opbrengsten afvalstoffenheffing stijgen met de inflatiecorrectie van 1,5%;”

• “De tarieven afvalstoffenheffing stijgen alleen met het inflatiepercentage van 1,5%.”

te vervangen door:

• “De opbrengsten afvalstoffenheffing blijven gelijk;”

• “De tarieven afvalstoffenheffingen zullen in 2022 niet worden aangepast.” En hierop de Begroting 2022-2025 en Verordening Afvalstoffen 2022 aan te passen. Toelichting: Niet gescheiden afval wordt verbrand en het aanleveren hiervan kost de gemeente Rijswijk geld, terwijl het aanleveren van gescheiden grondstoffen geldt oplevert. Sinds 2017 is het scheidingspercentage huishoudelijk afval min of meer gelijk gebleven en is de omvang huishoudelijk restafval per huishouden toegenomen. Als gevolg waarvan de kosten voor afvalverwerking voor de gemeente Rijswijk oplopen.

Door werk te maken van hogere scheidingspercentages en de hoeveelheid kilo huishoudelijk restafval per huishoudens terug te dringen, zullen de kosten van afvalverwerking naar beneden gaan en daarmee ook de afvalstoffenheffing. Dat is een betere en op de lange termijn gerichte houdbare oplossing. Zo lang dergelijk beleid niet is doorgevoerd en er nog geen vorm van Diftar is, is het niet te verkopen dat de afvalstoffenheffing nu wederom zal gaan stijgen. Zeker na de extreme verhogingen van de afvalstoffenheffing uit de begroting 2020-2023 en 2021-2024, mede veroorzaakt door verhoging van de kostendekkendheid.

Met het niet indexeren van de afvalstoffenheffing met de inflatie is er een verminderde opbrengst van € 160.000,-. De dekking voor dit voorstel kan worden gevonden in het corrigeren van de tarieven vergunningen parkeren bewoners met de inflatie en het richting meer kostendekkend gaan.

Fractie GroenLinks, Fractie Partij van de Arbeid Fractie Krumeich Romke Jan de Vries Wil van Nunen Rick Krumeich

Ingediend door
PvdA, GL, KR
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 1
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Fractie Krumeich 1
Totaal921
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Niet aanwezig
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen
Mevr. C.F.J. MauerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. R. KrumeichFractie Krumeich (KR)Voor
Dhr. Theo van den BoschGroenlinks (GL)Voor