Amendement

Amendement Integraal beheerplan openbare ruimte

Raadsvergadering
Agendapunt
10
Tekst

Betreft: Plan voor Integraal Beheer Openbare Ruimte 2021-2025

De fracties van GroenLinks, PvdA, D66 en Wij. stellen voor om de eerste twee alinea’s op blz. 35 onder de tussenkop ‘Bereikbaarheid & mobiliteit’ in het hoofdstuk ‘Ambities voor buiten beter’ die thans luiden als volgt: “Rijswijk heeft een regionale functie op het gebied van bereikbaarheid. Enkele grote wegen vormen de assen door de gemeente in het verbinden van de omliggende gemeenten en gebieden. Dit maakt van Rijkwijk ook een “door-reisgemeente”. De verbinding met andere steden is voor de bewoners van Rijswijk belangrijk, omdat zij vaak in andere gemeenten werken, winkelen of recreëren. Voor ondernemers zijn de wegen belangrijk voor een toestroom aan klanten en zij vormen het visitekaartje van Rijswijk. Daarom is het belangrijk voor het borgen van de basiswaarde van de openbare ruimte dat ze goed worden onderhouden. De wegen en entrees zijn een visitekaartje van Rijswijk. Daarom worden ze aangekleed met bomen en groen en is de inrichting verzorgd. Op hoofdroutes hebben een verzorgde uitstraling en veiligheid voorrang op ecologisch beheer wanneer deze niet goed samen gaan. Hierbij is het wel belangrijk dat de ecologische groenstructuur van Rijswijk in stand blijft.” te vervangen door: “Rijswijk heeft een regionale functie op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Niet alleen de verbindingen binnen de gemeente zijn voor de bewoners van Rijswijk belangrijk, maar ook die met andere steden, omdat zij vaak in andere gemeenten werken of recreëren. Voor bedrijven en instellingen is het belangrijk om goed bereikbaar te zijn bijvoorbeeld als aantrekkelijke werkgever en voor een toestroom aan klanten. Daarom is inrichting en onderhoud van de infrastructuur belangrijk voor het borgen van de basiswaarde van de openbare ruimte. De voet- en fietspaden, het station en de (spoor)wegen en entrees kunnen een visitekaartje van Rijswijk zijn door de inrichting rondom aan te kleden met bomen, groen en kunst. De ecologische groenstructuur en de historie van Rijswijk dragen hieraan bij. Infrastructurele maatregelen kunnen overtredingen doen verminderen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Toelichting:

Door Rijswijk alleen neer te zetten als “doorreisgemeente” doen we onze gemeente tekort. Groen, kunst en historie dragen bij aan een fijn verblijfsklimaat en geven smoel en uitstraling aan onze stad.

Ingediend door
D66, PvdA, GL, WIJ
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal1318
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen
Mevr. C.F.J. MauerWIJ (WIJ)Voor