Amendement

Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDA

Raadsvergadering
Agendapunt
8
Tekst

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 2 februari 2021,

 

Het besluit behorende bij het raadsvoorstel herstructurering Sportpark Elsenburg als volgt aan te passen met betrekking tot beslispunt 1 en 2;

 

Deze beslispunten worden vervangen door de volgende tekst:

 

  1. Een krediet van 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van veld 3 van RHC en de consequenties hiervan te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de 1e halfjaarrapportage 2021;
  2. Akkoord te gaan met het verder uitwerken van een separaat aan de raad ter besluitvorming voor te leggen plan om te komen tot herstructurering van het Sportpark Elsenburg en daarbij het college de tijd te geven om
  • instemming van de betrokken sportclubs te verkrijgen met de concrete uitwerking van één eindplan,
  • waarin inpassing in de groenstructuur alsmede in de stedenbouwkundige ontwikkeling zo optimaal mogelijk heeft plaatsgevonden
  • en waarbij voor een eventueel benodigde nieuwe (multifunctionele) accommodatie een minimaal sluitende exploitatiebegroting wordt voorgelegd op basis van concrete contracten met gebruikers.

 

Toelichting:

De multifunctionele opzet van het toekomstige sportpark, met een moderne (mogelijk multifunctionele) accommodatie waar sport– en maatschappelijke voorzieningen onderdak kunnen vinden, kan van grote toegevoegde waarde zijn voor de (te bouwen) wijken rondom het sportpark. Daarbij moet echter aan een aantal voorwaarden  worden voldaan, die op dit moment nog niet geheel zeker zijn.

 

Voor de gemeenteraad van Rijswijk is een goede inpassing in de groenstructuur en de stedenbouwkundige ontwikkeling een belangrijke randvoorwaarde. Net als de instemming met en financiële deelname aan het eindplan van de betrokken sportclubs en eventuele andere gebruikers van een nieuwe accommodatie. Om investering in een half plan te voorkomen, wordt de scheiding van fase 1 en 2 met dit amendement gelegd bij de renovatie van veld 3 van RHC.

 

Met deze opzet wordt bewust het risico van een desinvestering van 1 a 2 ton genomen. Anderzijds wordt daarmee het risico voorkomen dat de raad nu instemt met een half project ten bedrage van miljoenen investering plus een mogelijk structureel exploitatietekort. 

 

Namens,

 

 

 GBR                                                               Namens CDA

Ronald van der Meij                                         Annemie Koegler

Ingediend door
GBR, CDA
Woordvoerder
Dhr. R. van de Meij
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 1 2
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal625
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor
Mevr. C.F.J. MauerWIJ (WIJ)Tegen