Amendement

Amendement Sportpark Elsenburg VVD, OR en RB

Raadsvergadering
Agendapunt
8
Tekst

Amendement op Raadsbesluit herstructurering Sportpark Elsenburg

Vergadering van de gemeenteraad Rijswijk dd 4 febr 2021.

 

De fracties van VVD OR RB stellen voor het raadsbesluit aan te passen:

  • In punt 1 van het raadsbesluit het gevraagde krediet van 4,45 miljoen te vervangen door een krediet van 3.546.000 euro excl. BTW (het bedrag komt overeen met de kosten voor optie 2 in het raadsvoorstel) De consequenties hiervan  te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de 1e halfjaarrapportage 2021

 

  • Het punt 2 van het raadsbesluit met betrekking tot het uitwerken van een Multifunctionele accommodatie te schrappen.

 

 

Toelichting:

De financiële positie van de gemeente Rijswijk is niet sterk, ook zonder de financiële gevolgen door de Corona Crisis mee te nemen.. Het voorliggende raadsvoorstel is zeer ambitieus en  kostbaar. En met name de in het genoemde plan te verwachten vervolg investering voor een Multifunctionele accommodatie in fase 2  een te groot financieel risico voor de gemeente. Over een derde geldstroom vanuit maatschappelijk organisaties te behoeve van de exploitatie is geen zekerheid. Nog los van de vraag of een gezamenlijk exploitatie van het clubhuis/MFC  door de verschillende verenigingen is te realiseren gelet op de verschillen in uitgangspositie van die verenigingen op bestuurlijk, financieel, organisatorisch en cultureel gebied.

Met het door de indieners opgestelde amendement wordt recht gedaan aan een  degelijk financieel beleid in Rijswijk en wordt recht gedaan aan een dringend noodzakelijke vernieuwing van het hockeyveld 3 en aan de al jaren geleden gedane toezegging voor de uitbreiding met een hockeyveld 4, om zo de grote toeloop van de Rijswijkse jeugd naar RHC te kunnen opvangen. Die uitgangspunten zijn te realiseren in optie 12 en optie 2. (zie bijlage).Volgens een interne notitie van RHC zijn de kosten voor het realiseren van de voorkeurs optie 12 berekent op 3.446.000  euro excl. BTW en is daarmee een budget variant.

De indieners doen een dringend beroep op het College om waar mogelijk nog eens goed te kijken naar mogelijke kostenreducties bij optie 12 en optie2 ,alsmede in goed overleg met RHC te spreken over een passende bijdrage van RHC bij deze upgrading van de accommodatie.

Ingediend door
VVD, OR, RB
Woordvoerder
Dhr. C. Sleddering
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 1 1
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal823
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen
Mevr. C.F.J. MauerWIJ (WIJ)Tegen