Amendement

Amendement VII 'Houdt de handhaving in Rijswijk op peil'

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Amendement ‘Houdt de Handhaving in Rijswijk op peil”

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

gezien de begroting 2021-2024,

 

besluit de begroting als volgt aan te passen:

 

Terugdraaien van de bezuinigingen op de Inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) in het Programma Openbare Orde en Veiligheid (1100) met betrekking tot Handhaving van Wet- en regelgeving op straat

door €100.000 structureel toe te voegen aan dit Programma.

Het komende jaar kan deze inzet worden gedekt uit de reserve Parkeergelden. Daarna wordt het college verzocht rekening te houden met dekking in de volgende begrotingen.

 

Toelichting:
Handhaving op straat is in tijden van nieuwe regel omtrent het tegengaan van de pandemie het afgelopen jaar alleen maar van groter belang geworden. Speciale wetgeving en noodmaatregelen maken de taak voor handhavers alleen maar zwaarder. Politie en BOA zijn daarbij op elkaar aangewezen om het toenemend ongeduld en zelfs oplopende agressie in deze tijd van Corona tegen te gaan.

Het is daarom onwenselijk juist nu te bezuinigen op de inzet voor handhaving.

De inzet van Bijzondere opsporingsambtenaren betreft handhaving van zowel nationale wetgeving als de lokale verordeningen, waaronder de regels voor parkeren. Aangezien handhaving van parkeerregels mede tot gevolg heeft dat de parkeerreserves zijn ontstaan kan dekking uit de overschotten daarvan in de parkeerreserve plaatsvinden. In ieder geval het komende begrotingsjaar.  

 

Namens CDA     Menno van Enk                                               

Namens WIJ     Marja Pelzer

Namens BVR    Ger Kruger     

Namens GBR   Ronald van der Meij

Namens D66    Constantijn Dolmans

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Dhr. M. van Enk
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal238
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor